Komande muri per Ghost/Tempero

Oerre

Kalo te informacioni i produktit
1 e 1
Modeli

OERRE

Versione

Komande muri per Ghost/Tempero TC VISUAL - 0010560

Komande muri per Ghost/Tempero TC PLUS - 0010561

Modaliteti automatik

  • Funksionimi automatik me rikuperimin e nxehtësisë përmes sensorëve të lagështisë dhe muzgut.
Modaliteti i Mbikëqyrjes
  • Produkti mbetet në modalitetin e fjetjes duke i mbajtur sensorët aktivë. Në rast se niveli i lagështisë së zbuluar në mjedis është më i lartë se ai i paracaktuar, produkti do të fillojë të funksionojë automatikisht deri në rivendosjen e vlerave.
Shpejtësia e rrjedhjes së ajrit
  • 3 nivele shpejtësie të rregullueshme: 20 m³/h, 40 m³/h, 60 m³/h.
Modaliteti manual
  • Modaliteti i funksionimit me rikuperimin e nxehtësisë me shpejtësinë e vendosur manualisht (sensorët përjashtohen).
Kontrolli i Lageshtise
  • Sensori i lagështisë me 3 vlera të vendosura: minimale (40%), mesatare (60%) dhe maksimale (90%).
Funksioni i natës
  • Kjo ju lejon të minimizoni shpejtësinë e rrjedhës dhe zhurmën gjatë natës.
Funksioni Boost
  • Ai lejon nxjerrjen e ajrit me shpejtësinë maksimale për një kohë të caktuar.
Funksioni i rrjedhës
  • Ju lejon të zgjidhni drejtimin e rrjedhës së ajrit.
Rivendosja e filtrit
  • Pas 3000 orësh funksionimi, njësia kërkon mirëmbajtje të zakonshme (pastrim filtri). Nëpërmjet të njëjtit buton, pas përfundimit të mirëmbajtjes, mund të rikthehet funksionimi normal.

KODI:

KODI:30814

⨀Kontakto për tË marË njË ofertË mbi ketË produkt Shikoni detajet e plota

TRANSPORTI FALAS NË POROSI MBI 5000 LEKË!